top of page
Preciosa_Lighting_RandD_Team_Ondrej_Hora

O MNĚ

Více jak 15 let se pohybuji ve světě zakázkové výroby a projektů. Díky tomu jsem nasbíral mnoho zkušeností napříč různými obory od konstrukce svítidel a strojních součástí, přes projektanta a technický dozor investora staveb až po specialistu technického vývoje.

Při realizaci a řízení stovek projektů jsem získal cenné zkušenosti v roli projektové manažera, které jsem si dále rozšířil jako technický ředitel a člen vedení společnosti, kde jsem byl součástí tvoření strategie firmy, optimalizace a transformace procesů výroby a následné implementace včetně modernizace průmyslového areálu.

Můj profesní život ve mně prohluboval mé klíčové vlastnosti a dovednosti jako vysokou adaptibilitu a přizpůsobivost, technické a analytické myšlení, komplexnost a nadhled.

Mám rád výzvy a inovace, což znamená zdokonalení. Inovace představuje komplexní proces od nápadu, přes vývoj až po případnou realizaci. Inovace je tedy více než kreativita nebo invence, které jsou sice nutnou součástí inovací, ale samy o sobě nepostačují k naplnění inovace. Řada nových nápadů nevede k inovacím, protože nejsou realizovatelné (z technického, praktického či ekonomického hlediska). Výsledkem inovací je zlepšený proces, výrobek, služba či cokoliv dalšího.

A to je to, co Vám nabízím.

DOVEDNOSTI

bottom of page